Zararlı kuşları bölgenizden uzak tutun

Zararlı kuşların neden olduğu hasalar ciddi sorunları beraberinde getirir.

ekin tarlalarında, meyve ağaçlarında, bahçelerde, silajlıklarda, meyve bahçelerinde, sebze ekim alanlarında ve diğer yerlerde…

İşte bu yüzden SCARYBIRD Sistemini yarattık. Zararlı kuşlara karşı uçan korkuluk ekolojik caydırma sistemimiz, yırtıcı bir kuş türü olan raptorları taklid eder. Basit bir gözlem yaptık: zararlı kuşların ana düşmanları raptorlar, yani yırtıcı kuşlardır ve onların varlığı diğer kuşları uzak tutuyor.