הרחקת הציפורים הטורדניות

הנזק הנגרם על ידי ציפורים טורדניות מציגים בעיה רצינית

כל מה שעל היבול, עצי הפרי, תחמיצים, הפרדסים, ויבולי הירקות

זו הסיבה שבעקבותיה יצרנו את מערכת ‘SCARYBIRD’. המערכת האקולוגית המרתיעה שלנו של דחלילים מעופפים כנגד ציפורים טורדניות דומה לעופות דורסים. אנחנו פשוט ביצענו תצפית פשוטה: הטורפים העיקריים של ציפורים טורדניות הם עופות דורסים, ונוכחות העופות הדורסים מרחיקה את הציפורים.