Právní informace a ochrana soukromí

Ochrana soukromí a právní informace

SCARYBIRD Sarl si cení vašeho zájmu o naše produkty a děkuje vám za návštěvu naší webové stránky https://www.scarybird.com.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí a zákonných informacích se vztahuje na naše celé webové stránky.

1. Ochranná známka

Pokud není stanoveno jinak, ochranné známky, loga a emblémy podniku, například jako je symbol uvedený níže, které se objevují na těchto stránkách, jsou chráněné právy ohledně ochranných známek.

2. Komentáře, dotazy či návrhy

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, nevyžádané návrhy, nápady, či jiné zaslané informace budou považovány za nedůvěrné a nedají za vznik žádným právům ve váš prospěch. Zasláním těchto informacích dáváte Sarl SCARYBIRD neomezenou, neodvolatelnou licenci k jejich použití, reprodukci a vystavení, provedení, změně, vysílání a rozšíření. Také berete na vědomí, že SCARYBIRD Sarl smí použít jakékoli nápady, koncepty, techniky či know-how obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám za jakýmkoli účelem pošlete.

3. Společnost SCARYBIRD

SCARYBIRD je limitovaná společnost s kapitálem ve výši 10 000 EUR a její registrované sídlo se nachází na adrese 43300 Le Pinet Saint Berain ve Francii. Sarl SCARYBIRD je registrována v le Puy en Velay (Francie) pod registračním číslem 799 093 364.

Webové stránky: www.scarybird.com

Telefon: +33 (0) 4 58 00 20 69

EU DPH: FR 85 799093364

Registrační číslo: 799 093 364 00013

Zakladatel a manažer SCARYBIRD Sarl: Sebastien LEBRE
Adresa: HARKO, 81 rue de France, 06000 Nice, France – +33 806 11 00 81 – www.harko.fr

4. Duševní vlastnictví

Obsah těchto webových stránek je vlastnictvím SCARYBIRD Sarl a/nebo poskytovatele jeho licence.
Informace na těchto webových stránkách včetně, ale ne výhradně, textu, diagramů, obrázků a audio nahrávek nesmí, kromě přísně soukromých účelů, být reprodukovány, přenášeny, rozšiřovány či uloženy bez předchozího písemného povolení od SCARYBIRD Sarl. Modifikace obsahu těchto stránek je přísně zakázána.
Části těchto stránek obsahují obrázky, které jsou chráněny autorskými právy ve prospěch jejich poskytovatelů.

5. Informace a povinnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány v našem nejlepším vědomí v současnosti. SCARYBIRD nemůže převzít zodpovědnost pro třetí stranu za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody jakéhokoli druhu, které vyplynou z použití této webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky přístupné pomocí odkazu z této stránky, včetně, ale ne výhradně, finančních ztrát či obchodních ztrát a ztrát programů či dat ve vašem informačním manažerském systému.

Společnost SCARYBIRD Sarl neposkytuje žádné záruky ani nijak nezastupuje žádnou z jiných webových stránek, ke kterým získáte přístup skrze tyto stránky. Tyto záruky a/nebo prezentace jsou poskytované pouze pro případ vaší potřeby a v žádném případě neznamenají, že společnost SCARYBIRD podporuje nebo přijímá jakoukoli zodpovědnost za obsah či použití těchto dalších stránek.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické či tiskařské chyby.
Informace na těchto stránkách je možné kdykoli změnit bez předchozího upozornění nebo jakýchkoli závazků.

Informace na těchto stránkách mohou obsahovat zmínky či odkazy na produkty či služby, které nebyly oznámeny či které nejsou dostupné ve vaší zemi. Přesnost není možné zaručit. Takové zmínky nenaznačují, že společnost SCARYBIRD hodlá oznámit tyto produkty či služby ve vaší zemi. Pro další informace ohledně produktů, služeb, atd., které jsou dostupné, nebo pokud chcete podat objednávku, kontaktujte prosím svého místního distributora.
SCARYBIRD si vyhrazuje právo změnit technické specifikace svých produktů bez předchozího upozornění za účelem změny rozsahu produktů a přesnosti poskytovaných informací.

6. Osobní údaje

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nepatří SCARYBIRD Sarl. Společnost SCARYBIRD nenese zodpovědnost za zásady na ochranu soukromí těchto stránek.

SCARYBIRD může shromažďovat osobní údaje (například registrace pro zasílání emailů). Pouze SCARYBIRD má přístup k těmto údajům. Tyto údaje nebudou nijak přemísťovány, prodány, nebo vyměněny se třetími stranami. Se shromážděnými informacemi bude nakládáno tak, abychom vás mohli informovat o novinkách ohledně naší společnosti a našich výrobcích. Příjemci dat jsou: SCARYBIRD.

Podle Francouzského zákona z 6. ledna 1978, novelizovaného v roce 2004, máte právo na přístup a opravu informací, které se týkají vašich dat, a o toto můžete požádat zasláním vaší žádosti na:

E-mail: contact[@]scarybird.com

adresa:
SCARYBIRD Sarl
Le Pinet 43300 Saint Berain France

Také můžete z legitimních důvodů vznést protest proti zpracování vašich údajů.

Copyright 2013 SCARYBIRD
Poslední aktualizace zákonných informací: Únor 2015

There is nothing to show here!
Slider with alias footer-cs not found.